Duurzaamheid

Minder koolstofemissie, meer vraag 

Zelfs als de extra energie voor het vloeibaar maken en transporteren wordt meegeteld, veroorzaakt het gebruik van aardgas uit LNG gemiddeld de helft minder koolstofemissie dan het gebruik van kolen. Door de groeiende vraag naar ‘groene’ energiebronnen, zal de behoefte aan aardgas de komende twintig jaar naar verwachting verdubbelen.