Veilige verdamping en uitzending

Na verdamping van het LNG verlaat het aardgas de terminal via een ondergrondse leiding die aansluit op het bestaande distributienetwerk. 

Het bestaande gastransportnet biedt in principe voldoende capaciteit. Gas Transport Services (GTS), de onafhankelijke pijpleidingoperator en 100% dochter van Gasunie, bewaakt de vereiste leidingcapaciteit voortdurend en past die zonodig aan. 

Het bijmengen van stikstof vindt niet op de terminal plaats maar op het Meet- en Regelstation van Gasunie te Pernis. De voor aardgas kenmerkende geurstof wordt pas toegevoegd als het gas het hoofdtransportnet verlaat en het regionale transportnet in gaat. Omdat de LNG terminal een gesloten systeem is zal er bij normale operatie geen gas worden uitgestoten naar de buitenlucht. 

Nieuwe diensten

Gate heeft zijn dienstenpakket verruimd en men kan nu LNG terugladen naar schepen en trucks.