Voortgang

De bouw van Gate terminal is visueel weergegeven van het bouwrijp maken van het terrein tot de definitieve oplevering.