Aansluitingen op warm water, elektriciteit en afvoerleiding aardgas - 2009-2010

Uiteraard moet de terminal ook worden aangesloten op de omgeving. Voor de aanvoer van warm water (een restproduct van de nabijgelegen elektriciteitscentrale) wordt op het EON-terrein een warmwaterpompstation gebouwd. Vanaf dit pompstation, dat 30,000 tot 60,000 cum/hr water kan transporteren, komen twee leidingen met een doorsnede van bijna 2 m die het water door het havengebied naar de terminal brengen. Onderdeel van deze warmwaterverbinding is een microtunnel van ruim 2 m doorsnede op ongeveer 30 m beneden NAP. Deze tunnel onder de nieuwe Yangtzehaven heeft een lengte van 1000 m. Water van de EON-centrale wordt door deze warmwaterkoppeling weer in het LNG verdampingsproces gekoeld naar de oorspronkelijke temperatuur van het oppervlaktewater. Zo wordt vermeden dat voor het opwarmen van LNG aardgas wordt verbrand, wat een positieve bijdrage levert aan het milieu. 
Voor de operaties binnen de terminal is tussen de 15 en 30 MW stroom nodig. Daarvoor worden in het havengebied twee hoofdvoedingskabels geïnstalleerd. Uiteraard moet de terminal ook worden aangesloten op het nabijgelegen nationale hogedruk-gastransportnetwerk van Gasunie, dat begint op het huidige Maasmondstation (net ten westen van de Maasvlakte Oil Terminal (MOT).