Mechanische afronding van de bouw: begin gevolgd door `pre-commissionïng` activiteiten - 2011

Na de afronding van de belangrijkste bouwactiviteiten worden alle instrumentele en elektrische verbindingen gemaakt en wordt begonnen met het afpersen van systemen, het inwendig schoonmaken, en het testen van deelsystemen. In deze fase worden allereerst de nutsvoorzieningen in bedrijf genomen, waarna de laatste inspecties plaatsvinden om de terminal gereed te maken voor ontvangst van het eerste vloeibare aardgas. Deze fase wordt afgesloten met het drogen en onder stikstofatmosfeer brengen van alle systemen die later met (vloeibaar) aardgas worden gevuld. Ten slotte worden de losleidingen tussen de steiger en de opslagtanks voorgekoeld met vloeibaar stikstof, waarna de terminal gereed is voor de eerste lading vloeibaar aardgas. In deze fase zijn ook alle operationele procedures afgerond en getest.