Bouw onderkant steiger - 2009

Om LNG-schepen te kunnen lossen, zijn steigers, dukdalven en meerstoelen nodig. De onderbouw van de steiger krijgt een betonnen platform op stalen (buis)palen waarop later het leidingwerk en de losarmen worden geïnstalleerd. Een toegangsbrug en loopbruggen naar de meerstoelen completeren de onderbouw. De steigers zijn naar verwachting het enige onderdeel waarvoor fundatiepalen moeten worden geheid. Volgens de huidige planning zal de eerste steiger ‘in den droge’ worden gebouwd. Daarna (in 2010) wordt het kanaal gebaggerd dat de LNG-schepen toegang moet verschaffen tot de steigers.