Bouwrijp maken - eerste helft 2008

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam is in 2007 het toekomstige terrein aangewonnen door zand te plaatsen uit baggerwerkzaamheden van de naastgelegen nieuwe Yangtzehaven. Om de ondergrond goed te consolideren (= voorbelasten) is 10 meter zand extra aangebracht op de plaatsen waar de tanks komen. Vanaf februari 2008 is het bouwrijp maken verder ter hand genomen en is voorbelasting verplaatst naar de toekomstige procesonderdelen van de site. Ook zijn de zandondergronden dynamisch verdicht, zodat de opslagtanks op staal kunnen worden gefundeerd (dus zonder fundatiepalen). Vanaf medio 2008 is het eerste deel van het terrein voldoende ontwikkeld om met de bouw van de eerste betonnen buitenopslagtank te beginnen. Daarmee start de feitelijke bouw.