Constructie buitenkant LNG-tanks - 2008-2009

De LNG-opslagtanks worden het eerste gebouwd. De buitentanks bestaan geheel uit gewapend beton, waarbij de wand wordt nagespannen om de vloeistofdruk aan te kunnen. Allereerst wordt een betonnen fundatieplaat gestort. Daarna volgen de wanden, die zo’n 40 meter hoog worden. Tot slot wordt het betonnen dak op een stalen dakconstructie gestort. Dit stalen dak dient tevens als gasdichte laag aan de binnenkant van de buitentanks. De buitendiameter van de betonnen tanks zal ongeveer 84 meter bedragen.