Introductie eerste vloeibaar aardgas om de installatie af te koelen en te testen - 2011

Met de komst van het eerste LNG-schip begint de feitelijke inbedrijfstelling. Nadat het schip is afgemeerd en de losarmen zijn aangekoppeld, wordt allereerst het losleidingsysteem met LNG gevuld. Daarna wordt de eerst opslagtank langzaam (in enkele dagen) afgekoeld. Is de eerste tank voldoende en gelijkmatig afgekoeld, dan zal het restant van de eerste scheepslading worden gelost. 
In deze fase is de terminal nog niet in staat om aardgas in het nationale transportleidingsysteem te brengen en zal gedurende enige dagen overtollig aardgas worden afgefakkeld. Vervolgens worden onderdelen van het verdampingsproces afgekoeld en in bedrijf gesteld, zodat het op druk brengen en verdampen van LNG kan beginnen en de fakkel kan worden gedoofd. Daarna worden gedurende ongeveer 2 maanden de diverse systemen getest en gekalibreerd. Tot slot volgt er een totale prestatietest van de terminal om de capaciteit te verifiëren.