Duurzame energie

Minder emissies

Zelfs als de extra energie voor het vloeibaar maken en transporteren wordt meegeteld, veroorzaakt het gebruik van aardgas uit LNG gemiddeld de helft minder koolstofemissie dan het gebruik van kolen in de electriciteits opwekking. In het geval dat LNG gebruikt wordt als brandstof in de transport sektor (met name scheepvaart en zwaar wegverkeer) dan zorgt LNG voor 20-25% minder CO2 emissie, 85% minder NOx en geen zwavel en fijnstof emissies in vergelijking met de huidige brandstoffen.