Sponsorbeleid

Gate terminal heeft een sponsorbeleid dat aansluit op haar duurzame bedrijfsvoering en rekening houdt met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze belangrijkste speerpunten op dit gebied zijn cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Sponsoring en donaties maken hiervan deel uit.

Als u een aanvraag voor donatie of sponsoring heeft, stuur ons dan een e-mail. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Verzoeken om donaties of sponsoring van organisaties niet actief in de directe omgeving van de Rotterdamse haven- en industriegebied wijzen wij in principe af. Wij leveren op dit moment een actieve bijdrage aan onder andere:

  • Het DeltaPORT Donatiefonds, een gezamenlijke stichting waarin  Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriĆ«le bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.
    www.deltaportdonatiefonds.nl
  • Twee werelden fietsroute. Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige natuurgebieden. Stichting Zuid-Hollands Landschap laat u vanaf de fiets met andere ogen naar dit bijzonder landschap kijken. De combinatie van natuur met grootschalige industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.
    www.zuid-hollandslandschap.nl