Veiligheid

Veiligheid staat in elke fase van het proces binnen een LNG terminal voorop. De veiligheid kan met name gegarandeerd worden omdat de LNG-Industrie sinds de begin jaren zeventig is begonnen de ontwikkelingen van standaard codes, apparatuur en ontwerp. Hierdoor heeft de LNG industrie een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid. 
Gate terminal hecht veel belang aan milieu en veiligheid. Beide initiatiefnemers voeren een strikt beleid op het gebied van milieu veiligheid en gezondheid. Het beleid van de terminal is gericht om “geen schadelijke emissies” uit te stoten. De producten aardgas en LNG worden wereldwijd gezien als energiedragers met een gunstige milieubelasting. Ook het veiligheids-“trackrecord” is goed.
De LNG-schepen bij Gate terminal worden afgemeerd in een afgescheiden kanaal.

Deze nijlhaven is niet toegankelijk voor zwaardere/diepliggende schepen. Een klein eiland ligt als een natuurlijke barriere tussen de aanvoerroute van de rotterdamse haven en Gate terminal. De nijlhaven is slechts 14,5 meter diep en diepere schepen lopen voor de nijlhaven al aan de grond.Het havenbedrijf heeft goed getrainde loodsen in dienst en de samenwerking met de sleepboten is op elkaar afgestemd zodat Havenbedrijf Rotterdam de kans op aanvaring aanvaardbaar laag acht. Het leidingwerk voor het LNG-transport naar de tanks wordt permanent koud gehouden. Voordat het schip binnenkomt worden door Gate terminal en het schip uitgebreide checklists doorgelopen. Dit vindt niet alleen plaats bij Gate terminal, maar gebeurt wereldwijd. Na het veilig afmeren wordt eerste de communicatie tussen wal en schip aangesloten, na zekerstelling volgt aankoppeling van de laad/losarmen. Als alles is gecheckt dan worden de armen gekoeld, zodat het laden of lossen kan aanvangen. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren dan zijn er belangrijke veiligheidssystemen ingebouwd, zoals automatische stops op de pompen aan boord of in de oplsagtanks, automatisch sluiten van kleppen, en laad/ losarmen die bij gevaar voor te ver uittrekken geprogrammeerd losbreken zonder verder gevaar of risico. Als het laden of lossen gereed is dan worden de losarmen helemaal vrij gemaakt van LNG. Pas dan worden de armen weer losgekoppeld en kan het schip vertrekken. Op de terminal zijn in het proces ook diverse veiligheidssystemen ingebouwd zoals brand ,gas en temperatuur detectie en noodsluitsystemen. Gate Terminal is een BRZO bedrijf en wordt regelmatig geïnspecteerd door overheidsinstanties op de veiligheidssystemen en procedures. Truckloading is een functionaliteit die in januari 2014 van start is gegaan. Op de terminal kunnen tankauto’s worden geladen met LNG. De logistieke keten is hiermee weer een stap verder en kan LNG het achterland bereiken via wegtransport. Bij het vullen van een tankauto zijn ook hier diverse veiligheidsmaatregelen van toepassing. Zo wordt de chauffeur begeleidt door Gate personeel en wordt voor aanvang van de vulling de veiligheidssystemen getest. In 2016 zal een nieuwe instaakhaven zijn gerealiseerd voor het overslaan van LNG naar kleine schepen en bunkerbarges. Dit maakt het mogelijk om via waterwegen het LNG verder te transporteren en schepen te voorzien van LNG als brandstof . Ook hier zullen de beproefde veiligheidssystemen zoals in de nijlhaven van toepassing zijn.