Nautische veiligheid

Nautische veiligheid is een belangrijke reden om Rotterdam als locatie te kiezen. De haven van Rotterdam is diep en ruim en beschikt over een uitstekend begeleidingssysteem voor het scheepvaartverkeer. Op de beoogde locatie zal het overige scheepvaartverkeer niet of nauwelijks worden verstoord door LNG-schepen die hier aanleggen. De LNG-handel is gebaseerd op veelal langjarige contracten. Elk LNG-schip dat zich voor de eerste maal aandient wordt vooraf uitvoerig gecheckt en ge├»nstrueerd over de te volgen procedures.