Veiligheid bij aanlanding

Bij de bedrijfsprocessen op de terminal hebben veiligheid en milieu in elke fase een topprioriteit. Bij aanlanding van LNG voldoen zowel de LNG-schepen als de aanlandingssteiger- en haar losconstructies aan strikte veiligheidsnormen. De toe te passen componenten voor de losinstallatie voldoen wereldwijd al meer dan 25 jaar uitstekend. Voordat een schip begint met lossen wordt een uitgebreide veiligheidschecklist afgewerkt. De losarmen zijn standaard beveiligd tegen mechanische beschadiging en zijn voorzien van automatische afsluiters. Vergaande isolatie voorkomt gasvorming in de leidingen en verdrijvingsdampen worden via een gesloten systeem teruggevoerd naar het LNG-schip (dampretoursysteem). Dit laatste voorkomt eventuele overdruk in de opslagtanks en vacuĆ¼m in de scheepstanks.