Toon alles / Verberg alles

Waarom LNG?

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas – ofwel LNG – is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot -162 graden Celsius wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan gewoon aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

LNG is vloeibaar gemaakt aardgas; het is dus net als aardgas uit het gasnetwerk de schoonste fossiele brandstof die beschikbaar is. Bij gebruik van LNG als brandstof in kleinschalige toepassingen, zoals transport of voor afgelegen industrie, komt tot 20% minder CO2 vrij dan bij olieproducten, vrijwel geen stikstof, nagenoeg geen fijnstof en het is een volledig zwavelvrije brandstof. Het is een betaalbaar en schoner alternatief voor olieproducten.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om aardgas vloeibaar te maken? Met andere woorden: hoeveel kubieke meter aardgas kost het om honderd kubieke meter aardgas om te zetten in LNG?

Het vloeibaar maken van aardgas is een kwestie van extreme afkoeling, tot ruim 160 graden Celsius onder nul. Dat kost ongeveer 10% van de hoeveelheid aardgas die je vloeibaar maakt. Dus om 100 m3 aardgas vloeibaar te maken, heb je circa 10 m3 aardgas nodig. Deze benodigde aardgas betrek je direct van de bron, wat kostentechnisch voordelig is.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om LNG vloeibaar te houden?

Niets. Als het eenmaal vloeibaar is, hoef je de opslagtanks alleen maar goed te isoleren. Je hoeft LNG in de tank niet extra af te koelen, wel dienen transportleidingen waar LNG door stroomt heel koud te worden gehouden.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om LNG weer gasvormig te maken om het in de motor van en boot of vrachtwagen te gebruiken?

Dat kost geen extra energie. Het LNG wordt in een warmtewisselaar weer gasvormig gemaakt. Zo’n warmtewisselaar is eigenlijk een omgekeerde verwarmingsradiator: de LNG wordt door de radiator (warmtewisselaar) geleid en door het vergroten van het oppervlak neemt het via het metaal warmte uit de omgevingslucht op.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om LNG weer gasvormig te maken om het weer in het gasnet te kunnen voeden?

Dat kost bij Gate terminal geen extra energie. De warmte die nodig is om LNG weer op te warmen en gasvormig te laten worden, is restwarmte van bedrijven in de buurt, met name de elektriciteitscentrale van EON. Als Gate terminal deze warmte niet zou gebruiken, zou het in de koelwaterbassins afkoelen aan de buitenlucht.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de kleinschalige toepassingen van LNG?

Met het LNG Break Bulk project van Gate terminal, komt LNG nu ook beschikbaar:

  • Voor de export vanuit Gate terminal naar kleinere ontvangstterminals, bijvoorbeeld in de Oostzee regio.
  • Als bunkerbrandstof voor zeeschepen en binnenvaartschepen.
  • Als brandstof voor vrachtwagens.
  • Voor bedrijven die geen aansluiting op het gasnet hebben en nu vaak nog olie of propaan gebruiken voor hun energievoorziening.

 

 

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de belangrijkste redenen om LNG als transportbrandstof te gaan gebruiken?

  • LNG als brandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten. Het gebruik van LNG in plaats van olie-gebaseerde brandstoffen levert een reductie in CO2 emissie op tot 20%, de NOx emissie wordt met bijna 90% gereduceerd en de SO2 emissie verdwijnt volledig.
  • Het gebruik van LNG als brandstof voor gasmotoren is stiller dan bij gebruik van dieselmotoren.
  • Het toenemend gebruik van LNG is belangrijk voor de economische positie van Nederland als ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.
  • Vanaf 2015 worden de normen strenger voor de zwaveluitstoot in de Europese en Amerikaanse kustwateren. Schepen die dan op LNG varen, voldoen in één klap aan deze strengere normen.
FAQ uit/inklappen

Is het gebruik van LNG als brandstof nieuw?

Nee, op dit gebied loopt Europa achter ten opzichte van bijvoorbeeld Azië. Wereldwijd rijden er al 15 miljoen auto’s rond op aardgas, in China en de VS rijden ruim duizenden vrachtwagens op LNG.

FAQ uit/inklappen

Draagt LNG als transportbrandstof ook bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen?

LNG in plaats van olie-gebaseerde brandstof, levert direct een besparing op in emissies. Maar het is nog altijd een fossiele brandstof. Op termijn kan fossiel LNG vervangen worden door LNG uit biomassa die afkomstig is van organische reststromen. Overschakeling op LNG past daarom in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. In de tussentijd is LNG als transportbrandstof een schoner en betaalbaar alternatief voor diesel en stookolie.