Projecten & nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Gate speelt actief in op marktontwikkelingen zoals LNG voor transport. In 2013 introduceerde Gate terminal een backloadingdienst voor zowel kleine gastankers als gastankers met een conventionele grootte. Als onderdeel van de laaddienst zijn ook afkoel- en vulhandelingen uitgevoerd. In januari 2014 is Gate begonnen met het laden van vrachtwagens en LNG-containers. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid van een overslagdienst en verdere uitbreiding van de stukgoedfaciliteiten.  

Ontwikkelingen op de lange termijn

Voor de realisatie van de vierde tank zijn al vergunningen vergekregen. Deze nog te bouwen extra capaciteit (tot 4 BCMA) zal beschikbaar zijn voor de markt. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Gate.

Kapiteinshandleiding