Wat is LNG?

LNG (Liquefied Natural Gas) is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot -162°C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer zeshonderd keer minder volume in dan aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.

Een lange historie
De techniek om aardgas te koelen tot LNG werd in 1893 ontwikkeld in Duitsland, maar pas in 1941 werd de eerste commerciële LNG-installatie gebouwd. Sinds de jaren zestig levert LNG een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening in Europa, zowel voor bedrijven als consumenten. In Nederland is LNG relatief onbekend, omdat ons land, dankzij 'Slochteren', in de eigen aardgasbehoefte kan voorzien.

Het nut van vloeibaar gas
LNG neemt zeshonderd keer minder volume in dan gasvormig aardgas. In deze vorm laat aardgas zich gemakkelijk in grote hoeveelheden over grote afstanden transporteren. Dat is vooral heel belangrijk voor landen die wél grote aardgasreserves hebben, maar geen infrastructuur naar een consumentenmarkt. Bovendien kan zo nuttig gebruik worden gemaakt van aardgas dat voorheen in zeer grote hoeveelheden werd afgefakkeld (‘associated gas’, dat ontstaat als bijproduct van oliewinning).