Profiel

Gate terminal: aan- en doorvoer van LNG voor Noordwest-Europa

Gate terminal op de Maasvlakte in Rotterdam is de eerste en enige LNG-importterminal in Nederland. De terminal, een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak), verzorgt de aan- en doorvoer van LNG (vloeibaar aardgas) voor Noordwest-Europa.

LNG komt per tanker binnen vanuit onder meer het Midden-Oosten, Noorwegen en Afrika. De opslagtanks maken het mogelijk om in één keer grote hoeveelheden LNG te lossen. De terminal werkt als een hub waar het product wordt teruggeladen in kleinere tankers voor export óf wordt omgezet in aardgas en via pijpleidingen naar het Europese distributienetwerk wordt vervoerd. Gate terminal heeft faciliteiten voor het terugladen van LNG in schepen, containers en vrachtwagens. LNG kan dan worden vervoerd naar gebieden waar geen pijpleidingen zijn voor de aanvoer van aardgas of bijdragen aan de bevoorrading van tankstations.

Gate terminal en de Rotterdamse haven spelen een toonaangevende rol bij de invoering van LNG als minder vervuilende brandstof voor scheepvaart en wegtransport. LNG blijkt een belangrijke alternatieve brandstof voor langeafstandsvervoer per schip of vrachtwagen, ter vervanging van de huidige olieproducten. LNG is momenteel het beste alternatief voor diesel en stookolie in de transportsector en daarom een veelbelovende keuze voor de transitie naar schoon transport. Vrachtwagens die op LNG rijden en schepen die op LNG varen zijn stiller en hebben vrijwel geen uitstoot van fijnstof en zwaveloxide.

Functies
Gate terminal biedt diensten aan tankers die LNG op de terminal lossen. Vervolgens zorgt Gate terminal ervoor dat LNG wordt geladen in andere schepen, containers of trucks. Een derde functie is  dat een deel van de LNG gasvormig wordt gemaakt en op druk wordt gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. Als importterminal vervult Gate terminal daarmee de hoofdfuncties van een op- en overslagbedrijf van vloeibaar aardgas.

De terminal bestaat uit drie opslagtanks, drie aanlegsteigers, drie laadplaatsen voor tankwagens en containers en een omgeving waar LNG wordt omgezet in aardgas. De tanks hebben ieder een opslagcapaciteit van 180.000 m3. De doorvoercapaciteit is 12 bcm per jaar. De terminal is operationeel sinds september 2011.

Goed bereikbaar
De terminal is gebouwd op een 35 hectare groot opgespoten terrein op de Maasvlakte in Rotterdam, dicht bij de haveningang aan de Noordzee. Deze locatie is uitstekend bereikbaar voor LNG-schepen, terwijl ook alle faciliteiten voor begeleiding en afhandeling van deze schepen aanwezig zijn. De Rotterdamse locatie biedt efficiënte toegang tot grote afzetmarkten voor aardgas en LNG in Noordwest-Europa.

Betrouwbaar en veilig
LNG is vloeibaar aardgas. Door gas af te koelen tot -162 °C wordt het vloeibaar. Hierdoor neemt het volume af met een factor zeshonderd en kan het zeer efficiënt en veilig worden opgeslagen en getransporteerd. LNG staat niet onder druk, is geurloos, niet giftig en niet corrosief. Onder andere hierdoor is het een gunstige alternatieve brandstof voor binnenvaartschepen en vrachtwagens. LNG heeft andere eigenschappen dan traditionele brandstoffen, waardoor ook andere veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Veiligheid heeft op Gate terminal de hoogste prioriteit. Wij zijn er daarom trots op dat sinds de start geen enkel ongeval met letsel heeft plaatsgevonden. ‘Nul’ is onze doelstelling, maar ook het voorkomen van bijna-ongevallen en -incidenten. Onze veiligheidsprocedures worden daarom voortdurend geoptimaliseerd, opdat iedereen die zich op de terminal bevindt zich aan dezelfde hoge veiligheidseisen en -standaarden houdt. Even belangrijk is de veiligheidscultuur. Het goede resultaat dat wij bereiken, is vooral te danken aan de betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Zij stellen veiligheid altijd voorop, zodat wij op het hoogste veiligheidsniveau service kunnen verlenen aan onze klanten én zorgen dat onze omgeving kan vertrouwen op een professionele bedrijfsuitoefening.

Flexibele energie met aardgas en LNG
Gate terminal ziet de handel in LNG sterk toenemen, omdat het ruim voorradig is en wereldwijd kan worden afgeleverd. De groeiende behoefte aan energie vraagt tegelijkertijd om minder belasting van milieu en gezondheid. Aardgas en LNG sluiten daar goed op aan. Zij vormen een flexibele energiebron als aanvulling op hernieuwbare energie uit zon en wind en blijven daarom naar verwachting nog tientallen jaren van belang.

Aardgas ontwikkelt zich van een standaardvoorziening naar een maatwerk product. Dit betekent dat het daar wordt ingezet waar geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn en waar het de meeste waarde voor samenleving en eindgebruiker oplevert. Door deze aanpak, samen met innovaties en hernieuwbare gassen, kan de gehele energievoorziening zowel klimaatneutraal (minder CO2) als betrouwbaar en betaalbaar blijven. Doordat in Europa de productie van aardgas sneller afneemt dan de consumptie ervan, draagt de import van aardgas of LNG bij aan de leveringszekerheid van energie voor huishoudens en industrie.

Facts & Figures

Technische details:

 • Locatie: Maasvlakte, havengebied van Rotterdam
 • Omvang terrein: 35 hectare
 • Drie opslagtanks
 • Drie aanlegsteigers
 • Drie laadstations voor tankwagens
 • Doorvoercapaciteit van LNG: 12 bcm/jaar
 • Netto capaciteit tank: 180.000 m3. Bruto capaciteit tank: 200.000 m3
 • Afmetingen tank: 40 meter hoog aan buitenkant en 55 meter in het midden. Diameter ongeveer 86 meter
 • Type tank: ‘full containment’ (dubbelwandig met stalen binnentank, dikke thermische isolatie en betonnen buitentank)
 • Verladingssnelheid (loscapaciteit): 12.500 m3/uur LNG
 • Schepen: alle standaardtype LNG-schepen, maar ook de grootste LNG-schepen ter wereld met een capaciteit van ongeveer 270.000 m3, lengte tot 350 meter en diepgang van circa 12,5 meter
 • Ingebruikname terminal: september 2011

Mijlpalen

2017
16 augustus: Eerste LNG aangedreven truck laadt bij Gate terminal
10 juli: Ingebruikname twee nieuwe laadstations voor tankwagens

2016
29 augustus: Gate terminal breidt uit met een derde laadplaats speciaal voor kleinere schepen

2015
25 juni: Honderdste LNG-tanker afgemeerd
30 maart: Gate terminal start bouw derde steiger in Rotterdamse haven

2014
21 januari: Transport vloeibaar aardgas (LNG) per tankwagen vanuit Gate terminal van start

2012
29 januari: Tijdens de European Gas Conference in Wenen wordt Gate terminal uitgeroepen tot ‘LNG Project of the Year’

2011
23 september: Hare Majesteit de Koningin opent eerste Nederlandse importterminal voor vloeibaar aardgas
1 september: Eerste commerciële LNG lading arriveert bij Gate terminal

2008
28 juni:  Minister Van der Hoeven geeft officiële startsein voor de bouw van Gate terminal, de eerste terminal voor vloeibaar aardgas in Nederland

2007
18 december: Definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de eerste Nederlandse LNG terminal in Rotterdam

2005
10 november: Gasunie en Vopak richten Gate terminal B.V. op
16 augustus:  Vopak en Gasunie starten haalbaarheidsstudie voor ontwikkeling LNG-terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam

 

 

Goed bereikbare locatie

De LNG-terminal met zijn opslagtanks en verdampingsinstallaties is gebouwd op een 35 hectare groot opgespoten terrein direct ten zuiden van de Maasvlakte in Rotterdam dicht bij de haveningang aan de Noordzee. Deze locatie is goed bereikbaar voor LNG-schepen en alle begeleidings- en afhandelingsfaciliteiten zijn aanwezig. De Rotterdamse locatie geeft een snelle toegang tot de grote en nabije potentiële afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. De industriële complexen in de directe omgeving maken synergievoordelen mogelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Zo heeft Gate met E.ON een contract afgesloten met betrekking tot de afname van de restwarmte die vrijkomt bij de energieopwekking van de nabijgelegen E.ON-centrale.